blog_8 FOTO verzekeringen_1

Een pensioenplan, een groepsverzekering, een levensverzekering? 

Een echtpaar gaat uit elkaar en komt naar je kantoor voor een echtscheiding door onderlinge toestemming. Ze waren gehuwd in het wettelijk stelsel en hebben een aantal individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen. 

Hoe wordt dat geregeld sinds de wet van 22 juli 2018? 

Eerst even de verschillen op een rijtje.

Er bestaan heel wat soorten individuele levensverzekeringen. Pensioensparen is daar één van.

In het meest klassieke geval is een levensverzekering bedoeld om erfgenamen te beschermen tegen de financiële gevolgen van een overlijden. Denk bijvoorbeeld aan een schuldsaldoverzekering.

Maar de mogelijkheden die levensverzekeringen bieden, gaan veel verder dan een bescherming bij overlijden. Via een levensverzekering kan aan vermogensplanning gedaan worden, of kan gebruik worden als spaarpot: voor kinderen of kleinkinderen, voor pensioen via pensioensparen of lange termijn sparen.

De levensverzekering ‘pensioensparen’ hoort tot de zogenaamde derde pensioenpijler en is dus één van de mogelijke individuele levens- verzekeringen. De cliënten hebben zelf een contract bij een verzekeraar of bank afgesloten voor  een pensioenspaarverzekering. Ze betalen de premies zelf en genieten (meestal) ook een fiscaal voordeel.

Bij een groepsverzekering wordt er ook in een aanvullend pensioen voorzien, maar wordt de premie door de werkgever betaald, eventueel aangevuld met een bijdrage van de werknemer. Een groepsverzekering hoort tot de tweede pensioenpijler. De verzekeringnemer van een groepsverzekering is de werkgever. Die sluit voor (een categorie van) zijn werknemers een collectieve verzekering. Die polis voorziet meestal in de opbouw van een aanvullend pensioen, maar kan ook een overlijdens- of invaliditeitsdekking bevatten al dan niet in combinatie met pensioen. 

En dan de wettelijke regels van verdeling:

Als de cliënten de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt bij de echtscheiding zal het pensioensparen nog niet uitbetaald zijn. Dan zegt de wet dat de waarde van het individueel levensverzekeringscontract een eigen goed is van degene die de verzekering heeft aangegaan. De vorderbare netto afkoopwaarde van de verzekering is eigen “mits vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat” (artikel 2.3.18., 5° Burgerlijk Wetboek) 

De vorderbare netto afkoopwaarde is het bedrag dat de verzekeringsnemer effectief zou ontvangen wanneer hij de levensverzekering zou afkopen. Als de maandelijkse premies met gemeenschapsgeld zijn betaald (bv. met loon in het wettelijk stelsel) is er aanleiding tot vergoeding door het eigen vermogen van de echtgenoot die de verzekering afsloot aan het gemeenschappelijk vermogen.  De vergoeding is minstens het bedrag van de tijdens het huwelijk betaalde premies. Als de vorderbare netto afkoopwaarde méér bedraagt dan de betaalde premies dan is de vergoeding het bedrag van de vorderbare netto afkoopwaarde. Als er slechts een deel van de premies met gemeenschapsgeld werd betaald (bv. omdat de verzekering al voor het huwelijk bestond) dan zal de vergoeding een proportioneel deel van de vorderbare netto afkoopwaarde zijn. 

Is het pensioensparen al uitbetaald tijdens het huwelijk? Dan is volgens artikel 2.3.22 §2 Burgerlijk Wetboek het uitbetaalde kapitaal gemeenschappelijk. 

Het vermogensrechtelijk statuut van de groepsverzekering is door de wet van 22 juli 2018 niet gewijzigd.

Een groepsverzekering gesloten door de werkgever ter financiering van een aanvullend pensioen dat wordt betaald bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de aangeslotene, beoogt in een aanvullend inkomen te voorzien. Zelfs al worden de bijdragen gedeeltelijk betaald door de werkgever en niet op het loon ingehouden, zijn ze een voordeel dat de werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst verkrijgt en maken zij deel uit van zijn inkomen uit arbeid. In de mate dat zij opgebouwd zijn met bijdragen betaald tijdens het huwelijk, behoort de waarde van een dergelijke verzekering tot het gemeenschappelijk vermogen. Ze moeten dus verdeeld worden bij een echtscheiding. 

Hoe je als scheidingsprofessional deze vermogensbestanddelen correct opneemt in je EOT-overeenkomst, leggen we stap voor stap uit in ons boek “Echtscheiding door onderlinge toestemming. Handleiding voor de scheidingsprofessional”. Zo maken je cliënten correcte afspraken over deze verzekeringen. 

portret

Wij zijn Vera en Nele. Twee enthousiaste juridische experts die hun jarenlange ervaring en kennis met jou willen delen. Als gepassioneerde professionals hebben we een diepgewortelde passie voor het scheidingsrecht en streven we ernaar om anderen te helpen in hun cariëre.

Naast het advies in deze Blog organiseren we opleidingen, bieden we modeldocumenten aan en voorzien hulpmiddelen om te groeien als scheidingsprofessional.

Vergelijkbare berichten