blog_3 FOTO schrijf het toch maar op_1

Schrijf het toch maar op!

Over de financiële tegoeden hebben echtgenoten bij de opmaak van hun EOT vaak al een akkoord: “de gelden zijn verdeeld, daar hoeft u niets meer over te noteren”.

Maar is dat wel zo? Hoeft de scheidingsprofessional dan niets meer te noteren en kan hij zich vergenoegen met de clausule ‘alle financiële tegoeden werden tussen partijen reeds verdeeld. Elk kreeg toebedeeld hetgeen op zijn of haar naam staat’?

Wij denken van niet. 

Zoals we weten kan het vermogensrechtelijk deel van de EOT kwalificeren als een dading. Dit betekent onder meer dat partijen niet kunnen terugkomen op dit aspect omdat ze zich bijvoorbeeld financieel benadeeld voelen, omdat ze ‘hun deel’ niet kregen. De overeenkomst is geldig ook al ontvangt één van de partijen minder dan de andere. Zij kunnen perfect een financieel onevenwichtige verdeling afspreken. 

Tenzij een van de partijen de andere bedroog over wat er zich in werkelijkheid in het huwelijksvermogen bevond. Stel dat een echtgenoot een bankrekening op diens naam aanhield met daarop 100.000 euro. Bankrekening die de andere echtgenoot niet kende. De dading zal wel nog kunnen vernietigd worden omwille van bedrog (met name het achterhouden van het bestaan van een bankrekening met een tegoed van 100.000 euro). Maar hoe toon je dat bedrog aan? Door aan te tonen dat de bewuste bankrekening niet werd verdeeld en dat er dus nooit door de echtgenoot, titularis van de rekening, is gezegd dat er een dergelijke bankrekening bestond.

Met bovenstaande omschrijving: ‘alle financiële tegoeden werden tussen partijen reeds verdeeld. Elk kreeg toebedeeld hetgeen op zijn of haar naam staat’, kan de bedrogen echtgenoot dit niet aantonen. Alle financiële tegoeden zijn immers door die afspraak gedekt.
Als alle bankrekeningen met de nummers worden opgenomen in de tekst, dan kan de bedrogen echtgenoot wel duidelijk aantonen dat de verzwegen bankrekening geen deel uitmaakte van de overeengekomen verdeling. 

Dat scheelt wat!

portret

Wij zijn Vera en Nele. Twee enthousiaste juridische experts die hun jarenlange ervaring en kennis met jou willen delen. Als gepassioneerde professionals hebben we een diepgewortelde passie voor het scheidingsrecht en streven we ernaar om anderen te helpen in hun cariëre.

Naast het advies in deze Blog organiseren we opleidingen, bieden we modeldocumenten aan en voorzien hulpmiddelen om te groeien als scheidingsprofessional.

Vergelijkbare berichten