geen renovatieplicht bij EOT
|

Nazicht van polis brandverzekering bij overeenkomst tot behoud van onverdeeldheid

Overeenkomst tot behoud van onverdeeldheid

De scheidingsprofessional die met de cliënten een overeenkomst tot behoud van onverdeeldheid uitwerkt, moet hen ook adviseren in verband met de brandverzekering.

Het is immers belangrijk dat de cliënten hun brandverzekeringspolis nakijken om te checken of zij wel beiden als mede-eigenaar zijn verzekerd.

Geregeld blijkt dat de verzekering slechts op naam van één van de echtgenoten werd afgesloten en dat kan tot problemen leiden wanneer zich schade voordoet. 

Brandverzekering

Zolang partijen samenwonen, stelt zich geen probleem: degene die bij de verzekeringnemer inwoont, wordt immers ook als verzekerde beschouwd. Maar wanneer de echtgenoten na de scheiding apart gaan wonen, geldt die uitbreiding niet meer en is het eigendomsaandeel van de andere (ex-)echtgenoot niet langer gedekt door de verzekering.

De prestatie die de verzekeringsmaatschappij verschuldigd is in geval van schade, staat steeds in verhouding tot het eigendomsaandeel van de verzekerde. Ondanks het feit dat de verzekeringsovereenkomst betrekking heeft op het gehele onroerend goed, en men daarvoor ook de gehele premie betaalt, zal de verzekeraar slechts de helft van de totale schade vergoeden omdat de verzekeringsnemer ook maar voor de helft eigenaar is. De andere ex-echtgenoot, die wel mede-eigenaar is maar geen verzekerde en die niet langer mee inwoont in het verzekerde onroerend goed, heeft dan geen recht op vergoeding. 

Informeren

De scheidingsprofessional kan zijn cliënten attent maken op deze verzekeringstechnische kwestie zodat zij desgevallend de nodige aanpassingen kunnen doen aan hun verzekeringsovereenkomst.

De overeenkomst tot behoud van onverdeeldheid zal dus best niet enkel afspraken bevatten over wie instaat voor de betaling van de premies, maar zal ook een weergave van dit advies bevatten.

Een clausule zou er als volgt kunnen uitzien:

Partij X (die het gebruiksrecht toegekend krijgt) zal instaan voor de betaling van de premies van de brandverzekering. Partijen weten dat ze de brandverzekering samen moeten afsluiten en ondertekenen, om in geval van schade aanspraak te kunnen maken op de volledige dekking. Indien partijen ervoor kiezen de bestaande brandverzekering voort te zetten, zullen ze de polis erop nakijken en desgevallend voor aanpassing zorgen zodat de beide partijen als verzekeringsnemer vermeld staan. 

Meer weten?

Het opstellen van een overeenkomst tot behoud van onverdeeldheid is geen sinecure. De grote contractsvrijheid van partijen biedt de kans om écht op maat van de cliënt te werken. Anderzijds vormt het een uitdaging om een overeenkomst op te stellen die sluitend is en bestand is tegen het verloop van de tijd en het ontstaan van gewijzigde omstandigheden van de ex-echtgenoten.

Wil je meer weten over de overeenkomst tot behoud van onverdeeldheid, de verschillende opties qua termijn en opzegmodaliteiten, belangrijke aandachtspunten en vraagstukken uit de praktijk? Schrijf je in voor de online opleiding op woensdag 31 januari van 15 tot 17uur.

Dit interactieve webinar is voorbehouden voor een kleine groep deelnemers. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van deze opleiding en is een boeiende wisselwerking gegarandeerd.

Gratis voor elke deelnemer: integrale modelclausules van overeenkomst tot behoud van onverdeeldheid. Je ontvangt de modelclausules in de vorm van een Word bestand van 13 pagina’s, handig om meteen te gebruiken in de eigen templates.

portret

Wij zijn Vera en Nele. Twee enthousiaste juridische experts die hun jarenlange ervaring en kennis met jou willen delen. Als gepassioneerde professionals hebben we een diepgewortelde passie voor het scheidingsrecht en streven we ernaar om anderen te helpen in hun cariëre.

Naast het advies in deze Blog organiseren we opleidingen, bieden we modeldocumenten aan en voorzien hulpmiddelen om te groeien als scheidingsprofessional.

Vergelijkbare berichten