Fiscaliteit kind ten laste
|

aanslagbiljet invullen voor gescheiden ouders. Is mijn kind nog fiscaal ten laste?

Binnenkort is het weer tijd om het aangifteformulier voor de personenbelasting in te dienen. Gescheiden ouders voor wiens kinderen onderhoudsgeld betaald wordt, moeten er rekening mee houden dat hierdoor de kans bestaat dat – als deze onderhoudsgelden een bepaald grensbedrag overschrijden – deze kinderen niet meer als fiscaal ten laste worden beschouwd. Geen belastingvrije sommen meer dus.

Daarnaast kan het zijn dat kinderen, eens ze een bepaald inkomen uit studentenarbeid verdienen, belast worden mits hun inkomsten een bepaalde grens overschrijden. Ook de ontvangen onderhoudsgelden moeten meegerekend worden als inkomen en dat maakt dus dat de grens sneller bereikt is.

Kinderen kunnen dus enerzijds het statuut van fiscaal ten laste zijn verliezen en anderzijds belast worden op hun inkomsten en dit omwille van de impact van de onderhoudsbijdragen die voor hen worden betaald.

Hieronder zetten we nog even de voorwaarden op een rijtje waaronder kinderen fiscaal ten laste blijven voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023.

Om dit te bepalen, zijn er drie inkomstengrenzen van toepassing:

  1. een algemene grens.
  2. een verhoogde grens als het kind ten laste is van een alleenstaande ouder.
  3. een nog hogere grens als het kind ten laste is van een alleenstaande ouder en bovendien fiscaal als gehandicapt wordt aangemerkt.

Voor aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) geldt de hoogste grens (sub 3) uitzonderlijk voor alle kinderen. Dit betekent dat de grens van de netto bestaansmiddelen op 7.010 euro ligt voor alle kinderen (art. 141 al.2 WIB, art. 24 wet 22.12.2023). Ook voor aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) werd beslist deze verhoogde grens veralgemeend toe te passen.

Zoals gezegd tellen betaalde onderhoudsgelden ook mee als inkomen. Het bedrag aan onderhoudsgeld boven de 3.820 euro wordt toegevoegd aan de netto-bestaansmiddelen van het kind. Tel dus alle onderhoudsgelden op (gewone en buitengewone kosten) en verminder dit bedrag met € 3.820. Het bedrag dat overblijft moet bij de netto inkomsten van het kind gerekend worden, maar mag wel nog verminderd worden met 20%.

Verder wordt tot een bedrag van 3.190 euro geen rekening gehouden met inkomsten uit studentenarbeid (ook: deeltijdse opleidingen, of winst, baten, en bezoldigingen door een student-zelfstandige of bedrijfsleider). Dus van het bruto belastbaar inkomen mag € 3.190 in mindering worden gebracht. Ook van dat saldo mag je een forfaitaire kost van 20% (met een minimum van  € 550) aftrekken.

Bovendien hoeven inkomsten uit uren gewerkt in de zorgsector door studenten tussen 01.01.2023 en 31.03.2023 helemaal niet meegeteld te worden.

Het is nuttig om al eens een inschatting van deze berekening te maken lopende het jaar, zodat ouders niet plots geconfronteerd worden met een onaangename verrassing.

Maar, zelfs als een kind niet meer fiscaal ten laste zou zijn in 2023, is dit geen definitief verlies. Het jaar nadien, door bijvoorbeeld minder inkomsten uit arbeid of uit onderhoudsbijdrage,  kan dit kind weer gewoon ten laste zijn. Uiteraard mits alle andere voorwaarden om fiscaal ten laste te zijn voldaan blijven.

Wil je weten hoe het zit met de grens waarop kinderen zelf belast worden op hun inkomsten uit arbeid (en onderhoudsgeld)? Moet er dan voor deze kinderen een belastingaangifte worden gedaan? Hou onze blog in de gaten volgende week!

portret

Wij zijn Vera en Nele. Twee enthousiaste juridische experts die hun jarenlange ervaring en kennis met jou willen delen. Als gepassioneerde professionals hebben we een diepgewortelde passie voor het scheidingsrecht en streven we ernaar om anderen te helpen in hun cariëre.

Naast het advies in deze Blog organiseren we opleidingen, bieden we modeldocumenten aan en voorzien hulpmiddelen om te groeien als scheidingsprofessional.

Vergelijkbare berichten