Assorted-color Wall Paint House Photo
|

Regeling hypothecair krediet bij toebedeling onroerend goed

Lopend woonkrediet

Onze scheidende cliënten hebben heel vaak nog een woonkrediet lopen dat ze samen afsloten voor financiering van de gezinswoning. Wanneer ze die woning bij EOT gaan toebedelen, is het belangrijk om de bank te betrekken.

Het zal immers de bedoeling zijn dat de echtgenoot die zijn eigendomsrechten afstaat, niet langer aansprakelijk blijft voor het lopende krediet. 

De overdragende echtgenoot zal maar akkoord gaan met een afstand van eigendomsrecht, indien gegarandeerd is dat hij na de echtscheiding niet langer aansprakelijk zal zijn voor het lopende woonkrediet.

Herfinanciering of desolidarisatie

De bevrijding van de overdragende echtgenoot ten aanzien van de bank kan op twee manieren gerealiseerd worden.

De meest zuivere manier is dat de overnemende echtgenoot na de echtscheiding het lopende krediet vervroegd terugbetaalt door middel van herfinanciering bij een andere bank. Het gezamenlijk afgesloten krediet houdt dan op te bestaan en de overnemende ex-echtgenoot sluit een nieuw krediet af, geheel in eigen naam en voor eigen rekening.

De andere werkwijze is dat de overnemende echtgenoot het bestaande krediet overneemt, al dan niet in combinatie met een bijkomende opname van kapitaal ter financiering van de oplegprijs. Vaak is dit voordeliger omdat men de oorspronkelijke rentevoet kan behouden en de kosten van een nieuwe kredietakte vermijdt. De overeenkomst van toebedeling zal dan de verplichting van de overnemende echtgenoot voorzien om effectief het lopende krediet over te nemen uiterlijk bij de ondertekening van de bekrachtigingsakte.

Interne werking overeenkomst

Deze onderlinge afspraken over de tenlasteneming van de schuld door de overnemende echtgenoot zijn niet tegenstelbaar aan de bank maar gelden slechts tussen de echtgenoten onderling. Scheidende koppels zijn zich daar meestal niet van bewust. Het is dan ook belangrijk dat de scheidingsprofessional hen daarop wijst.

Opdat de overdragende echtgenoot ook effectief en onherroepelijk bevrijd zou zijn van alle verplichtingen ingevolge dit krediet dient hij of zij een akkoord van décharge (of ook desolidarisatie) te bekomen van de bank. Dat wil zeggen: dat de bank zich alvast principieel akkoord verklaart met de desolidarisatie van de overdragende echtgenoot voor alle verplichtingen die voorkomen uit het krediet eens de echtscheiding (en dus ook de toebedeling) definitief zal zijn.

De kip of het ei

Het lastige is dat de overnemende echtgenoot zekerheid zal willen over de bereidheid van de bank tot het verlenen van desolidarisatie alvorens tot toebedeling te besluiten, terwijl de bank haar definitief akkoord pas zal geven als de verdeling ook echt definitief is geworden. Meestal bekomt men voordien hoogstens een voorwaardelijk principieel akkoord dat alvast een indicatie geeft van de bereidheid van de bank om – op basis van de op dat moment voorliggende gegevens – na de echtscheiding akkoord te gaan met de definitieve desolidarisatie. Omwille van die voorwaardelijkheid biedt een dergelijk principieel akkoord onvoldoende zekerheid dat de overdragende echtgenoot na de scheiding door de bank ontslagen zal worden van verdere aansprakelijkheid voor het krediet. Men dient dus echt aan te dringen op een principieel akkoord tot desolidarisatie dat als enige voorwaarde het definitief worden van de echtscheiding stelt. Ondanks sterk aandringen daarop, zal niet elke bank vooraf dit akkoord willen geven.

De oplossing: opschortende voorwaarde van desolidarisatie of herfinanciering

Men kan de overdragende echtgenoot beschermen door de toebedeling te verbinden aan de opschortende voorwaarde dat de overnemende echtgenoot uiterlijk bij de ondertekening van de bekrachtigingsakte hetzij het bewijs van dit principiële (definitieve) akkoord van de bank voorlegt, hetzij het lopende krediet afsluit door middel van een herfinanciering bij een andere kredietinstelling.

Het is mogelijk om zo’n opschortende voorwaarde te voorzien, mits voldaan blijft aan de vereisten zoals voorgeschreven door artikel 1287 Ger.W.: de EOT-regeling dient volledig en definitief te zijn. Er moet daarom wel worden voorzien in een vangnetscenario in de vorm van een behoud van onverdeeldheid, voor het geval dat de overnemende echtgenoot er niet in slaagt deze opschortende voorwaarde te vervullen. De EOT-overeenkomst dient immers een volledig en definitief vergelijk te bevatten en het uitblijven van de opschortende voorwaarde met betrekking tot de regeling van het hypothecair krediet mag niet tot gevolg hebben dat de ex-echtgenoten blijven zitten met een onroerend vermogensbestanddeel waarvoor geen enkele regeling is getroffen.

Benieuwd naar modelclausules? Die vind je terug in het Handboek EOT voor scheidingsprofessionals. Integrale modelakten voor het notariaat zijn te bestellen via de webshop.

portret

Wij zijn Vera en Nele. Twee enthousiaste juridische experts die hun jarenlange ervaring en kennis met jou willen delen. Als gepassioneerde professionals hebben we een diepgewortelde passie voor het scheidingsrecht en streven we ernaar om anderen te helpen in hun cariëre.

Naast het advies in deze Blog organiseren we opleidingen, bieden we modeldocumenten aan en voorzien hulpmiddelen om te groeien als scheidingsprofessional.

Vergelijkbare berichten