aangifte PB
|

Het aanslagbiljet invullen voor gescheiden ouders. Moet een kind inkomstenbelasting betalen?

Tegen 30 juni 2024 moet het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting zijn ingediend. Voor online aangifte via http://www.myminfin.be/ geldt een langere termijn, tot 15 juli 2024.

Moeten kinderen een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting indienen? Het antwoord is ja, tenminste, als het kind minstens 16 jaar[1] is, een vakantiejob heeft en/of er een onderhoudsbijdrage ten behoeve van het kind betaald wordt.

De onderhoudsbijdrage ten behoeve van een kind is namelijk niet belastbaar bij de ouder-ontvanger, maar bij het kind zelf. 80% van de door het kind ontvangen onderhoudsbijdragen worden als diverse inkomsten in hoofde van het kind belast. Gezien elke belastingplichtige én dus ook het kind recht heeft op een belastingvrije som, zal deze onderhoudsbijdrage meestal niet leiden tot het effectief verschuldigd zijn van belastingen.

Toch letten de ouders best op, want inkomsten uit een studentenjob komen fiscaal  bovenop de 80% aan ontvangen onderhoudsgelden; dit zou dus kunnen maken dat het kind met zijn ‘inkomsten’ toch boven het belastingvrij minimum van 10.160  euro (inkomsten 2023) uitkomt.

Het ene jaar is evenwel het andere niet. Het kan perfect zijn dat in een volgend aanslagjaar het kind wat minder gaat bijverdienen of dat de ouder minder onderhoudsgeld voor het kind ontvangt (bijvoorbeeld als er minder buitengewone kosten zijn). In dat geval kan het dus zijn dat de inkomsten van het kind het jaar nadien weer wel onder het belastingvrije minimum blijven en er dus geen belasting betaald moet worden.

Sommige ouders voorzien zelfs een clausule in hun EOT waarbij de onderhoudsplichtige ouder er zich toe verbindt om de belasting die het kind zal moeten betalen terug te betalen aan het kind. Wat dan op zich ook weer als onderhoudsbijdrage kan gekwalificeerd worden …

En hoe zit het dan met het groeipakket? Verliest een ouder dit automatisch als het kind inkomstenbelastingen moet betalen?  Lees het in onze volgende nieuwsbrief!


[1] Art. 178 §2, 14° KB/WIB1992 voorziet dat er een vrijstelling is van aangifteplicht wanneer de onderhoudsbijdragen niet hoger zijn dan de belastingvrije som en voor zover de belastingplichtige een minderjarige is jonger dan 16 jaar.

portret

Wij zijn Vera en Nele. Twee enthousiaste juridische experts die hun jarenlange ervaring en kennis met jou willen delen. Als gepassioneerde professionals hebben we een diepgewortelde passie voor het scheidingsrecht en streven we ernaar om anderen te helpen in hun cariëre.

Naast het advies in deze Blog organiseren we opleidingen, bieden we modeldocumenten aan en voorzien hulpmiddelen om te groeien als scheidingsprofessional.

Vergelijkbare berichten