12 FOTO toepassing fiscaal co-ouderschap
|

Fiscaal co-ouderschap: Let op de omschrijving in de overeenkomst

Het fiscaal co-ouderschap is in feite de fiscale concretisering van de burgerrechtelijke afspraak tussen ouders om een gelijkmatig verdeeld verblijf te organiseren voor hun kinderen.
Het fiscaal co-ouderschap verdeelt het belastingvoordeel voor kinderen ten laste tussen de beide ouders. De wet voorziet strikte voorwaarden vooraleer men toepassing kan maken van het voordeel:

  • de ouders mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin. De ouders mogen dus niet samenleven en evenmin nog samen belast worden.
  • een gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen is vereist. Dit moet blijken uit een geregistreerde of een door een rechter gehomologeerde overeenkomst of uit een rechterlijke beslissing. Enkel indien er effectief volledig gelijkmatig verdeelde huisvesting is, kan er toepassing zijn van artikel 132bis WIB 1992.
  • de overeenkomst moet uitdrukkelijk vermelden dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld én dat de ouders akkoord zijn om de toeslagen op de belastingvrije som te verdelen.
    Dat betekent dus dat er in de overeenkomst moet staan:
    Partijen kiezen voor het fiscaal co-ouderschap zoals voorzien in artikel 132bis van het Wetboek Inkomstenbelasting vanaf het inkomstenjaar …
    Partijen komen derhalve uitdrukkelijk overeen dat het fiscaal voordeel van de kinderen ten laste bij gelijke helften tussen hen verdeeld zal worden, aangezien de huisvesting van hun kinderen gelijkmatig over hen is verdeeld.

Moet het allemaal zo strikt? De fiscus vond van wel, blijkt uit een zaak die op 7 september 2022 behandeld werd door de rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg, afdeling Marche-en Famenne.
De exacte bewoordingen zoals hierboven opgenomen, stonden niet in de overeenkomst tussen de ouders en de fiscus oordeelde dat daarom geen fiscaal co-ouderschap kon worden toegestaan.
Uit de overeenkomst tussen de ouders bleek evenwel duidelijk dat zowel tijdens het schooljaar als in de schoolvakantie de ouders hadden gekozen voor een strikt gelijkmatig verdeelde huisvesting. Daarnaast verwezen ze in hun overeenkomst tweemaal naar het artikel 132bis van het WIB 1992, zodat daaruit bleek dat ze effectief een overeenkomst sloten over de toepassing van het artikel.
Op basis van al deze elementen oordeelde de rechtbank dat de weigering van de fiscus om het fiscaal co-ouderschap toe te passen, ongegrond was.
De tekst van artikel 132bis van het WIB 1992 schrijft niet het gebruik voor van sacramentele termen die elke andere bewoording uitsluiten. Binnen de fiscale administratie wordt hierover wel nagedacht: in een circulaire (2022/C/63) over de fiscale co-ouderschapsregeling werd het begrip ‘gelijkmatig verdeeld verblijf’ verduidelijkt. De voorwaarde dat de overeenkomst of de rechterlijke beslissing uitdrukkelijk moet vermelden dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld, betekent niet dat de woorden ‘gelijkmatig verdeelde huisvesting’ letterlijk moeten zijn vermeld. Alternatieve omschrijvingen kunnen ook worden aanvaard, op voorwaarde dat de bewoordingen er geen enkele twijfel over laten bestaan dat het verblijf van de kinderen gelijkmatig in de tijd over de beide ouders is verdeeld.
We zouden dus kunnen verwachten dat -na deze circulaire – discussies zoals diegene die voor de rechtbank in Marche-en Famenne werd gevoerd, niet meer zullen voorvallen. Uit de overeenkomst bleek immers duidelijk dat de ouders kozen voor een gelijkmatig verdeeld verblijf van de kinderen.
Onder het motto better safe than sorry, en om te vermijden dat er (onnodige en dure) procedures moeten gevoerd worden met de fiscus, raden we aan om toch maar de bovenstaande clausule in de exacte bewoordingen te gebruiken.

portret

Wij zijn Vera en Nele. Twee enthousiaste juridische experts die hun jarenlange ervaring en kennis met jou willen delen. Als gepassioneerde professionals hebben we een diepgewortelde passie voor het scheidingsrecht en streven we ernaar om anderen te helpen in hun cariëre.

Naast het advies in deze Blog organiseren we opleidingen, bieden we modeldocumenten aan en voorzien hulpmiddelen om te groeien als scheidingsprofessional.

Vergelijkbare berichten